Sosyal Dayanışma Merkezi, İlçemizde ikamet etmekte olan gelir düzeyi düşük kadınlar (özellikle Roman Vatandaşlar) başta olmak üzere faaliyete geçirilecek kurslar, seminer çalışmaları, sergi ve atölye çalışmaları, meslek edindirme kursları ile farklı sosyal tabakalarda yer alan kadınların bir araya gelebileceği sosyal bütünleşmenin sağlanacağı bireysel gelişim ve beraberinde kitlesel etkileşim ile ailenin temel direği olan kadınların sosyal yaşama entegrasyonunu sağlamak, maddi ve manevi olarak desteklemek ve bu değişim halkasına kadınların öncülüğünde ailenin diğer bireylerinin de katılımını sağlamak amacıyla açılmıştır.

İlçemiz Yenidere, Dere mahalleleri ve diğer mahallelerde yaklaşık 7.000 civarında Roman vatandaşımız yaşamaktadır. Konu olan vatandaşlarımızda erken yaşta evlilik, evden kaçma, uyuşturucu madde kullanma ve satma, aile içi şiddet, cinsel istismar, intihar girişimi gibi olaylar yaşanmaktadır. Bunun önüne geçilemese de vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve topluma kazandırmak adına; "ilk eğitimin ailede başladığı ve ailenin temel direği kadın bilinçlenirse aile de bilinçlenir" fikrinden yola çıkılarak Mustafakemalpaşa Sosyal Dayanışma Merkezinde Roman Vatandaşların kendine olan özgüveninin artması, mesleki beceri kazanması ve uygulama alanı bulması, aile içi iletişimin güçlendirilmesi sağlanacaktır.