T.C.
MUSTAFAKEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
 
ETİK KOMİSYONU
 
MEVZUAT

MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇESİ ETİK KOMİSYONU
            Mustafakemalpaşa İlçe Etik Komisyonu, 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca; Mustafakemalpaşa Kaymakamlık Makamının 19/04/2016 tarihli ve 1086 sayılı Onayı ile teşekkül ettirilmiştir.
 
ETİK KOMİSYONU BAŞKAN VE ÜYELERİ
 
1. BAŞKAN Mustafa MASATLI
  Kaymakam
  Tel: 0224 613 10 10 Fax: 0224 613 51 61
2. ÜYE Sadi KURTULAN
  Belediye Başkanı 
  Tel: 0224 613 10 58  Fax: 0224 613 12 85 – 613 37 14
3. ÜYE Duygu YETER
  Malmüdürü
  Tel: 0224 613 49 71  Fax: 0224 613 11 23
4. ÜYE Mustafa EFE
  Milli Eğitim Müdürü
  Tel: 0224 613 45 50  Fax: 0224 613 00 02 
5. ÜYE Dursun DEMİRCİ
  Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü
  Tel: 0224 613 11 33 – 0224 613 10 52
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ETİK KOMİSYONU SEKRETARYASI
İlçe Etik Komisyonu Sekretarya görevi, Kaymakamlık Makamının 19/04/2016 tarihli ve 1086 sayılı Onayı gereğince; Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir.
 
 
ETİK KOMİSYONUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
            19/04/2016 tarihli ve 1086 sayılı Kaymakamlık Makam Onayı ile teşekkül ettirilen Etik Komisyonu, Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmekle görevli ve yetkilidir.