T.C.
MUSTAFAKEMALPAŞA KAYMAKAMLIĞI
İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
 
ETİK KOMİSYONU
 
     MEVZUAT
 
MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇESİ ETİK KOMİSYONU
 
5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3. ve 7.nci maddelerine dayanılarak hazırlanan, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin 29.Maddesi gereğince;
Kaymakamlığımızın 11/03/2019 tarihli ve 829 sayılı Onayı ile Kaymakam Mehmet Zeki KOÇBERBER Başkanlığında, Yazı İşleri Müdürü Seher İNANICI, Malmüdürü Duygu YETER, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa EFE ve Tarım ve Orman İlçe Müdürü Dursun DEMİRCİ’den oluşan "Mustafakemalpaşa İlçesi Etik Komisyonu" kurulmuştur.
 
     ETİK KOMİSYONU BAŞKAN VE ÜYELERİ
 
1. BAŞKAN Mehmet Zeki KOÇBERBER
  Kaymakam
  Tel: 0224 613 10 10 Fax: 0224 613 51 61
 
2. ÜYE
 
Seher İNANICI
  Yazı İşleri Müdürü
  Tel: 0224 613 10 10 Fax: 0224 613 51 61
 
3. ÜYE
 
Duygu YETER
  Malmüdürü
  Tel: 0224 613 49 71  Fax: 0224 613 11 23
 
4. ÜYE
 
Mustafa EFE
  Milli Eğitim Müdürü
  Tel: 0224 613 45 50  Fax: 0224 613 00 02 
 
5. ÜYE
 
Dursun DEMİRCİ
  Tarım ve Orman Müdürü
  Tel: 0224 613 11 33 – 0224 613 10 52
 
           
 
 
 
            
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
ETİK KOMİSYONU SEKRETARYASI
 
İlçe Etik Komisyonu Sekretarya görevi, Kaymakamlığımızın 11/03/2019 tarihli ve 829 sayılı Onayı gereğince; Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir.
 
ETİK KOMİSYONUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
 
11/03/2019 tarihli ve 829 sayılı Kaymakamlık Makam Onayı ile teşekkül ettirilen Etik Komisyonu, Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmekle görevli ve yetkilidir.