Mustafakemalpaşa Mermerciler Organize Sanayi Bölgesi

Kuruluş :18/02/1998 tarih 2109 sayılı Sanayi Bakanlığı yazısı
Yatırım Programı :10/07/1999 tarih 23751 sayılı mükerrer gazete
Müteşebbis Tşk. Oluşturma :03/03/1998
Yer Seçimi :21/07/1998
Tescil No :22/03/2001tarih 003626sayılı yazı
Projesi :2002 yılında yapılmıştır.
Arazi miktarı :80 hektar(800.000m2)
Ulaşım : İlçe merkezine 23 km mesafede olup ,Bölgenin demiryolu bağlantısı 35km Susurluk,denizyolu bağlantısı 80 km ile Bandırma,havayolu bağlantısı 80 km ile Bursa havaalanı üzerinden olmaktadır.(Bu mesafe otoban yapımından sonra 45 km inecektir.)
Altyapı projeleri : Altyapı projeleri hazırlanmıştır
Altyapı İhalesi :Henüz yapılmamıştır
Bölge Parsel Sayısı :32 Adet(4.000-40.000m2 arası)
Satış Şartları :Henüz kamulaştırmalar bitmediğinden dolayı m2 fiyatları belirlenmemiştir.
Fabrika Sayısı :7 adet mermer fabrikası faaliyet göstermekte olup, 11 tane üyesi bulunmaktadır
 • Çiftyıldız Mermer
 • Tunç Mermer
 • Topkara Mermer
 • Gündoğdu Mermer
 • Palancılar Mermer
 • Doğmer Mermer
 • Batal Mermer
 • Be-Er Mermer
 • Yms Mermer
 • Örnekler Mermer
Yapılan Çalışmalar Çed raporu kararı alınmıştır.Jeolojik ve Jeoteknik zemin etüd raporu Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onaylanmış ve Bakanlık tarafından vize edilmiştir.Kamu kararı yetkisi Bakanlıktan alınmıştır.Kredi için gayrimenkul teminatı yapılmıştır.İmar planı çalışmaları yapılmıştır(06/08/2007 tarihinde Bakanlıkça onaylanmıştır)Alt yapı projeleri hazırlanmıştır.AG-OG, ENH projeleri hazırlanmıştır.Bakanlık kredisi alınmış olup; Kamulaştırma çalışmalarına başlanmıştır.
Toplam İstihdam : 200 kişi
Sekteröl Dağılım :Mermer.
Toplam İhracat :10.000.000 $

Bursa-M.K.Paşa bölgesindeki madencilik sektörü son yıllarda hızlı bir gelişme göstermiş olup, İstanbul Ticaret Odası'nın Türkiye'de Mermer araştırması kitabından M.K.Paşa'da çıkarılan M.K.Paşa beyazı ve bej mermerinin rezerv miktarı 75.000.000 m3 olduğu tahmin edilmektedir. 2005 yılı sonu itibariyle ihracat rakamı 50milyon dolara yaklaşan sektör ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Sektörde kaliteli üretim artışı gelişirken, teknik eleman ve Maden mühendisi istihdamı bu gelişmeyi daha da hızlandıracak

Bursa -M.K.Paşa bölgesinde çıkan ve işlenen mermer türleri:

 • M.K.Paşa beyazı
 • Mucartalanmış Kemalpaşa beyazı
 • Kumtaşı
 • Kumru tüyü
 • Bursa açık bej
 • Bursa beji
 • Söğüt onix
 • Rosalya beji
 • Harmanköy koyu beji
 • Harmanköy açık bej

Kuruluş Çalışmaları

12.06.1997 tarihinde Ticaret ve Sanayi Odasına ve Mermerciler işadamları derneğine kayıtlı Mermer işleyen firmaların müracaatlarıyla, Odamız Meclis toplantısında konuyu görüşerek, gerekli araştırmalara resmi ve özel kuruluşlar nezdinde ilk girişimlerde bulunmuştur.

Odamız ilçemizdeki, mermer hammadde kaynakları konusunda ön araştırma raporu hazırlamıştır. Ayrıca Bursa Valiliği, İ.T.Ü. Maden Fakültesine Mustafakemalpaşa İlçesi Mermer kaynakları raporu hazırlatmıştır. Odanın ve Fakültenin hazırlamış olduğu raporda uygun görüş bildirilerek ekonomiyle büyük katkı sağlayacağı vurgulanmıştır.

Mermerciler Organize Sanayi Bölgesi, 22/01/1998 tarih 23238 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanan yatırım programına alınmıştır.

18.02.1998 tarihli Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yazılarına istinaden Mermerciler Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkülü 03/03/1998 tarihinde aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

 

MÜTEŞEBBİS TEŞEKKÜLÜ oluşturan kuruluşlar;

 
 • Bursa Valisi Başkanlığında
 • İl Özel İdaresi % 6
 • Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası %46
 • Mustafakemalpaşa Mermerci işadamları derneği. %48

 

Müteşebbis Teşekkülün oluşumu ile teşekkül heyet ilçemizde, mermer kaynaklarına yakın olmak üzere Bursa 2020 yılı çevre düzeni planını gözönüne alarak Mermer Kaynaklarına en yakın bölge olan Devecikonak civarında bölge için yer seçimi 21 Temmuz 1998 tarihinde 21 Bakanlık ve Genel Müdürlükten 27 teknik personel gelerek, OSB kurulması planlanan bölgeyi incelemiş görüş ve raporlarını Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkililerine vermişlerdir

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kurumlardan alınan bütün bu olumlu görüşleri bir yazı ekinde Çevre Bakanlığı'na 02.07.1999 tarihinde bildirmiştir.

Çevre Bakanlığı'nda yapılan görüşmeler neticesinde 04/08/1999 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yazısına ÇED raporu hazırlanması için uygun görüş vermişlerdir.

İhtisas bölgesi (MERMER OSB) olması nedeniyle Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) raporu, Hali Hazır harita ve jeolojik etüd raporu hazırlanarak ilgili Bakanlığa teslim edilmiştir.

ÇED toplantılarına 23 Haziran 2000 tarihinde başlandı. 24/03/2003 tarihinde yapılan son toplantıda ilgili kurumların olumlu sonuç vermeleri ile ÇED OLUMLU Belgesi alınmıştır.

Büyüklüğü Jeolojik Yapısı ve İlçeye Uzaklığı

Bursa İli,M.K.Paşa İlçesi,Devecikonağı-Gündoğdu köyleri aasında 65 hektarlık alanda kurulmasına karar verilmiştir.Söz konusu saha Devecikonağı-Gündoğdu köyleri arasında Devecikonak yolu mevkiinde bulunmaktadır.İlçe merkezine 23 km mesafede olup Devecikonağı-M.K.Paşa yolunun sağında ve solunda bulunmaktadır.%1-20 eğiminde olup düzlük kısımlarda tarım alanı,eğimli kısımlarda ağaçlar bulunmaktadır.1.2.3.sınıf arazilerden oluşmaktadır.Alova çayının batısında yer almaktadır.1.derecede deprem bölgesi olup fay hattı üzerinde kalmamaktadır.Herhangi bir belediye ve turizm alanı içersinde kalmamaktadır.Alanın içersinde 8adet mermer,1 adet un fabrikası olup ocakları 13km mesafedeki Güvem-Soğucak Turhal dağı mevkiindedir.

Özellikler

Yaklaşık 70 hektarlık alanda parseller 5000 ve 30000 m2 dir.Bölge arazisi dar bir alan üzerinde kurulduğundan ortalama 32 yatırımcıya yer verebilecektir.Bölgenin demiryolu bağlantısı 35km Susurluk,denizyolu bağlantısı 80 km ile Bandıram,havayolu bağlantısı 80 km ile Bursa havaalanı üzerinden olmaktadır.(Bu mesafe otoban yapımından sonra 45 km inecektir.)

Yapılan Çalışmalar

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 06/06/2003 tarih 6418 sayılı yazı ile bildirilen izlenecek yol haritası çalışmalarına başlanmıştır.

Sonuç

 • Çed raporu kararı alınmıştır
 • Jeolojik ve Jeoteknik zemin etüd raporu Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onaylanmış ve Bakanlık tarafından vize edilmiştir.
 • Kamu kararı yetkisi Bakanlıktan alınmıştır
 • Kredi için gayrimenkul teminatı yapılmıştır
 • İmar planı çalışmaları yapılmıştır(06/08/2007 tarihinde Bakanlıkça onaylanmıştır.)
 • Kamulaştırma çalışmalarına başlanmıştır
 • İlk etapta kamulaştırılması düşünülen alan 32 hektar olup, 11 hektarlık alanın kamulaştırılması bitirilmiş olup, kamulaştırma çalışmalarına devam edilmektedir.
 • Alt yapı projeleri yapılmıştır.(Kontrolleri yapılacak)
 • AG-OG ,ENH projeleri yapılmıştır.(kontrolleri yapılacak)
 • İmar uygulaması çalışmaları yapılmamıştır.(Kamulaştırma çalışmaları bittikten sonra imar uygulaması aşamasına başlanacaktır.)
 • İmar uygulaması yapılmadığından dolayı arsa tahsisi ve devri yapılmamıştır.
 • İmar uygulaması bittikten sonra arıtma tesisi ve alt yapı çalışmalarına başlanacaktır
 
 
Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri
 
Müteşşebbis Heyeti Kurulu            Yönetim Kurulu        
Mehmet Zeki KOÇBERBER Başkan           Mehmet Zeki KOÇBERBER   Başkan
İbrahim ÖZMEN Başkan Vekili   İbrahim YILDIZ   Başkan Vekili
İbrahim YILDIZ Üye   K. Alparslan TUNÇ   Üye
Sedat AYDIN Üye   Raşit HACIALİOĞLU   Üye
Raşit HACIALİOĞLU   Üye   Sedat AYDIN   Üye
Ö.Savaş TOPKARA Üye      
Ali BATAL Üye    
Bahadır TUNÇ Üye  
K.Alpaslan TUNÇ Üye  
Eyüp YILDIZ Üye  
Mustafa YAŞAR Üye  
Adullah YAĞIZ Üye  
Ayhan DADAK Üye  
Hasan ERTÜRK Üye  
Mahmut GÖK Üye  
     

Üye Olan Firmalar

Mermerciler Organize Sanayi Bölgesin içinde, 7 adet mermer işletmesi ve 1adet un fabrikası bulunmakta olup,toplamda 10 üyesi bulunmaktadır.Mermer OSB'si işletmelerinde toplam 200 kişi çalışmaktadır.

 • Tunç Mermer
 • Çiftyıldız Mermer
 • Topkara Mermer
 • Gündoğdu Mermer
 • Palancılar Mermer
 • Doğmer Mermer
 • Batal Mermer
 • Yms Mermer
 • Be-Er Mermer
 • Örnekler Mermer

Mesleki Gelişim İçin Yapılan Çalışmalar

Mermer OSB 'nin kurulmasıyla bölge yakınında (Devecikonak Nahiyesinde) Bu konu ile ilgili ara teknik eleman yetiştirmek üzere M.K.Paşa Meslek Yüksek Okulunda Mermer bölümü açılması düşünülmektedir.